Lilian Iben Barnwell

Som aktivt udøvende folkemusiker med en fortid i både dansk og international folklore – på nudansk “world music” – og som medstifter af den tidligere genreorganisation Folkemusiksammenslutningen (Tønder 1981) har det været naturligt for mig at engagere mig i Tempi lige siden oprettelsen i 2017

Med mit kandidatur ønsker jeg at arbejde for viden om og anerkendelse af vores oprindelige danske folkekultur, for indsamling, bevaring og arkivering af originalt materiale som noder, sangtekster, breve, dansebeskrivelser, lydoptagelser, fotos, video mm. – og for at vores folkelige og historiske kultur sikres plads i pressen og i den officielle repræsentation af Danmark, f. eks. v/Rigsspillemændene

Jeg ønsker at medvirke til kulturel og kunstnerisk udveksling imellem lande, folkeslag, stilarter, tidsaldre og genrer, således at den danske folkemusikscene fremstår levende, åben og nuanceret med plads til både nationale og internationale påvirkninger fra mange sider

TEMPI skal økonomisk og PR-mæssigt bidrage til praktisk scenisk udfoldelse, kurser, workshops, udgivelser, rejser, messer mm., initiativer i forhold til rådgivning, networking og sparring samt ikke mindst til etablering af faste årlige rammer for uddelingen af DMA Folk/Verdensmusik

Jeg ser frem til at få indflydelse på tildelingen af støtte til såvel upcoming som etablerede enkeltpersoner og grupperinger blandt både amatører og professionelle musikere, sangere, dansere, orkestre, spillesteder, festivaler, foreninger mm.

Som musikpædagog (AM Nordkons 1993), folkeskolelærer og kirkemusiker er det vigtigt for mig at understøtte og tilskynde til udgivelse og implementering af undervisningsmateriale, skolekoncerter, kurser, workshops mm. med det formål at udbrede kendskabet til dansk og international folkemusik, sang og dans blandt børn, unge og voksne. Denne viden bør indgå som en vægtig og naturlig del af folkeskolens undervisning og den almene kulturformidling i Danmark

Det er mig magtpåliggende som kvinde og spillestedsleder at være med til at sikre en kulturel og genremæssig bredde samt en ligelig kønsfordeling i Tempis bestyrelse og i det hele taget at arbejde for en stærkere kvindelig repræsentation såvel i musikerbranchen som på scener og spillesteder – en diskussion, der foregår overalt i det danske musikmiljø, og som jeg på linje med f.eks. DMF og SPIL DANSK bevidst støtter

#flerekvinderpåscenen