Foto: Ivan Boll

Open call: bliv en del af Tempis accelerator – et forløb for udvikling af bæredygtige, kreative forretninger i musikkens økosystem

Vil du/I deltage i et forløb, som ønsker at forme fremtidens bæredygtige musikaktører og projekter? Så kan du tilmelde dig Tempis intensive acceleratorforløb.

En accelerator er et forløb, der sætter turbo på udviklingen af gode ideer og projekter ved at tilføre viden, netværk, sparring med relevante branchepersoner og et netværk af ligesindede at udvikle sig sammen med. Vi søger 10-15 aktører inden for genreområdet roots-musik, som vil deltage i vores 2021-acceleratorprogram for musikbrancheaktører, som ønsker at styrke værktøjskassen og forretningsforståelse i en digital tidsalder.

Deltagerne kan spænde fra udøvende musikere til bookere, agenter, koncertarrangører eller formidlere, men skal have dokumenterbar tilknytning til Tempis genreområde. Som deltager kan man enten deltage for at kvalificere sit ’hovedprojekt eller –aktivitet’ eller med et nyt projekt, som supplerer en eksisterende aktivitet. Uanset projektet gælder det, at du skal være interesseret i at udvikle projektet til en bæredygtig forretning.

Forløbets mål er at styrke og udvikle egne, musikkens og kulturens forretningsvilkår. Og give deltagerne viden og færdigheder inden for tre hovedområder af fremtidens bæredygtige forretning i musiklivet: Ledelse, entrepenørskab og kommunikation.

Forløbet starter med et interview, der giver hver enkelt deltager mulighed for at formulere egen læringsambitioner. Gennem forløbet arbejder deltagerne med et eget projekt, så de får mulighed for at blive bedre til nogle af de ting, de mangler for at komme ud over rampen med projektet.

I forhold til eget projekt, arbejder deltagerne med udfordringer, egne og andres kompetencer, muligheder og udfordringer på markedet.

Forløbet strækker sig over over ca. 10 måneder og over følgende faser:

 • Et open call – genreområdets aktører på tværs af roller og funktioner inviteres til at søge med et konkret projekt eller en specifik udfordring
 • En udvælgelsesproces af 10-15 deltagere
 • 10 webinarer med introduktion til teori, undervisning, opgaver
 • Peer coaching mellem webinarer deltagerne
 • 3 workshops (opgaveløsning på baggrund af eget projekt)
 • Præsentation for branchepanel
 • Videnopsamling og tilgængeliggørelse.

Hvis du har lyst til at deltage i forløbet, skal du derfor kort beskrive din rolle i musiklivet, de faglige kompetencer du har og ikke mindst ikke har. Dertil en beskrivelse af det projekt, du ønsker at udvikle (det kan godt være din ”kerneforretning”), samt nogle tanker om, hvordan du planlægger at måle effekten af projektet og hvilke succeskriterier, du ønsker at arbejde med. Og frygt ikke, hvis du synes det er svært at opstille mål – det er netop én af de ting, vi kommer til at arbejde med.

Vi udvælger de endelige deltagere ud fra følgende kriterier i ikke prioriteret rækkefølge:

 • Musikfagligt niveau
 • Evner og kompetence-niveau på de emner acceleratoren arbejder med
 • Tilknytning til Tempis genreområde
 • Deltagerfeltets samlede fordeling i musikkens økosystem
 • Køn, alder og etnicitet
 • Ønskede kompetencer og tydelighed omkring egne udfordringer i projekt
 • Umiddelbar målbarhed i effekt

Hvis du har lyst til at deltage i Tempis accelerator, skal du udfylde ansøgningsformularen herunder d. 14. januar 2021.

Deltagelse i forløbet er omkostningsfrit for dig, bortset fra udgifter til transport, forplejning og eventuelle omkostninger i forbindelse med dit eget projekt

Ansøgningsfrist: 14. januar 2021.

Baggrund:
Acceleratoren er udviklet og afvikles i samarbejde mellem BARC Scandinavia, Cultural Democracy og Tempis sekretariat.

I Tempi arbejder vi med musik, med mange muligheder og potentialer. Også kommercielt. For at indfri disse potentialer – og derigennem leve op til vores formål om at fremme og udvikle musiklivet i Danmark – er der behov for flere bæredygtige, langtidsholdbare projekter og initiativer, der kan være med til at eksponere, positionere, styrke og udbrede musikken. Ved at styrke aktørerne og accelerere deres projekter og ideer, vil vi altså kunne styrke hele genreområdet.

Det er vores erfaring gennem flere års dialog med genreområdets aktører og virksomheder og gennem erfaringer med at bevilge projekttilskud fra en udviklingspulje, at der er behov for kompetenceudvikling, professionalisering og et nyt mindset, hvis områdets projekter, produkter og virksomheder skal kunne følge med tiden.

Om Tempi
I Tempi arbejder vi for at gøre musikkens rødder relevante for publikum.

Roots er den samlende betegnelse for et bredt og mangfoldigt genreområde, der indeholder al den musik og alle de genrer, der på den ene eller anden måde formidler, viderefører eller lader sig inspirere af musikalske traditioner og rødder. Nære såvel som fjerne.

Formelt set er Tempi en selvejende institution, der modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond med det formål at fremme og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.