OOawards 2020

OOawards 2020 er nu åben for nomineringer! Fristen for indstillinger til DMA Roots 2020 er netop overstået, hvor vi hædrer musikerne, komponisterne og sangskriverne. Men vi ønsker stadig at hylde formidlerne, og derfor fortsætter vi også med OOawards! OOawards kommer til at blive en del af DMA Roots igennem branding og markedsføring.

Hvem kan vinde en OOaward? 

OOawards kan gives til enkeltpersoner, grupper, foreninger, virksomheder eller andre i Danmark, der har gjort sig bemærkede gennem en særlig præstation eller indsats for at fremme og udbrede musik med rødder. Priserne kan gives for projekter og formidlingsindsatser. Priserne kan f.eks. gives for koncertbooking, digital formidling eller frivilligledelse.

Hvem kan nominere? 

Vinderne kåres af en jury, men alle kan nominere kandidater til prisen. Det kræver blot, at man har gode argumenter for, hvorfor en præstation eller indsats fortjener særlig hæder.

Der kan nomineres én kandidat pr. person. Man kan ikke nominere sig selv eller projekter, man er involveret i.

Flere personer kan godt nominere den samme kandidat, men det øger ikke chancerne for at vinde en pris. Kommer der flere nomineringer, samles de i en samlet nominering til juryen og på Tempis hjemmeside.

Alle nomineringer screenes af Tempis sekretariat inden offentliggørelse. Det sker alene for at verificere ægtheden af nomineringen.

Fristen for at nominere er d. 24. juni kl. 12:00

Hvad vinder man?

Ud over hæder og eksponering, følges priserne op med en præmie, modtagerne kan bruge i deres videre færd. Samtidig med at juryen kårer vinderne, gør de sig også tanker om, hvad man kan give vinderne som tillæg til prisen. Det kan være alt fra hjælp til PR, booking, hjemmeside eller andet. 

Sidste års prismodtagere fik bl.a. videoudstyr, transportstøtte, tæpperens, musikvideo og SoMe-workshop.

Hvem kårer prismodtagerne?

Prismodtagerne kåres af en fagjury bestående af 3 personer med forskellige positioner i musiklivet. Juryen er sammensat, så den afspejler et mål om at fremme diversitet og mangfoldighed i musiklivet, så det sikres, at prisen også gør det. 

Hvorfor har prisen engelske navne?

Fordi prisen også skal bruges til at skabe opmærksomhed i udlandet. Prismodtagerne skal kunne bruge hædringen i deres kommunikation og markedsføring – også når den retter sig mod udenlandske markeder og publikummer.

Kategori

I 2020 kan der nomineres i én kategori: Access.

Juryen kan vælge at kåre op til to prismodtagere. 

Access

I kategorien Access kan man nominere arrangører, bookere, iværksættere, formidlere, spillesteder, festivaler og andre, der giver publikum og brugere adgang og lyst til at dyrke musikkens rødder.

I kategorien Access vil juryen lægge vægt på:

  • At indsatsens i særlig grad gør musikkens rødder relevante for publikum.
  • At indsatsen retter sig mod nye publikummer, lyttere og brugere.
  • At musikken og traditionerne er levende og inkluderende formidlet.
  • At indsatsen har tiltrukket publikum og brugere.

Har du spørgsmål, kontakt Sofie Holst Hansen på sofie@tempi.nu