Hvad laver TEMPI?

Vi samler publikum, artister og samfund omkring en fælles musikalsk kulturarv, der udvisker grænser og skaber fornyet sammenhængskraft lokalt, nationalt og globalt.

Hvem er vi?

Som genreorganisation danner vi en platform der styrker og fremmer folke- og rootsmusikken i Danmark og din karriere herindenfor. På den måde kan vi sammen skabe en mere mangfoldig musikscene som repræsenterer det land og den verden vi lever i, som er bevidst om sin herkomst og har have øjne og ører åbne for fremtiden.

Vi  stræber efter at være en uvurderlig ressource og støtte for alle inden for vores genreområde. Herudover søger vi at inspirere andre organisationer både i og uden for kunst og kultur-brancen. Både ved at få deres øjne op for alt det fællesskabende potentiale vores genreområde byder på, samt vores innovative, organisatioriske tiltag.

Vores vision

Vi vil være en drivende kraft i at sikre en dynamisk og sund musikbranche, der bredt skaber muligheder, fremmer talent og beriger både musikere og publikum. 

Vi ser et rigt og mangfoldigt kulturudbud og et spirende musikalsk vækstlag for os, som kan skabe sammenhængskraften i samfundet og fordre nytænkning og kreativitet. 

Vi vil “break the algorithm” og få dansk Folk og Roots op og charte. Så har vi nemlig ikke kun en stærk og sund industri men også et bredt publikum herhjemme og internationalt, som efterspørger musik fra vores genreområde.

Vores mandat

Vi modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond med disse 4 opgaveområder:

 • Projektvirksomhed 
 • Informations- rådgivnings og netværksvirksomhed
 • Data- og dokumentationsvirksomhed
 • Tilskudsvirksomhed
Herudover er to naturlige dele af vores arbejde, både som Tempi og gennem projekter:
 
 • Fundraising 
 • Lobbyvirksomhed
 • Publikumsudvikling

Mere om TEMPI

Info om alt fra de store strategiske rammer til det med småt.

Download TEMPI’s logo i forskellige versioner og størrelser her.

Servicemål for Tempi

Tempi’s virke er betinget af et indgående kendskab til og netværk i folk- og world-miljøet i Danmark og tilsvarende miljøer i udlandet. Samtidig ser Tempi det som en kerneopgave at kunne bygge bro mellem etablerede miljøer inden for folk, world og beslægtede genrer, nye aktører og strømninger, og samfundet i øvrigt.
I nedenstående servicemål er de to faktorer forsøgt balanceret, således at Tempi leverer en service, der både tilgodeser folk- og world-miljøets behov, dynamik og udvikling, og samtidig bliver en naturlig brobygger til samfundet mere generelt.

1. Henvendelser

Henvendelse til Tempi kan ske via mail, via hjemmesiden eller telefonisk.

Personlig henvendelse
Personlig henvendelse er ikke mulig uden forudgående aftale. Kontoret har ikke faste åbningstider.

Facebook og andre sociale medier
Der svares ikke på henvendelser på Facebook og lignende.

2. Svartider

Mail
Henvendelser pr. mail besvares hurtigst muligt. De fleste henvendelser besvares inden for 1-2 arbejdsdage, hvis ikke andet er angivet på hjemmesiden eller i et mail-autosvar. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan svartiden blive længere.

Telefon
Kontorets medarbejdere tager imod telefonopkald, når det er muligt. Ønskes en opringning, kan der sendes en forespørgsel via hjemmesiden eller i en mail med angivelse af telefonnummer. Kontoret har ingen faste telefontider.

Da der kan forventes nogle dages svartid, opfordres man til at kontakte sekretariatet i god tid med sine spørgsmål.

3. Afgrænsning og afklaring af genrer og tilhørsforhold

Alle henvendelser vedrørende støtte, projekter, rådgivning eller andet vurderes individuelt i forhold til genremæssigt tilhørsforhold.

I tilfælde hvor musikken, som henvendelsen drejer sig om, vurderes ikke at falde inden for Tempis genreområde (inklusiv beslægtede genrer), vil Tempi henvise til rette instans.

Tilsvarende praksis gælder i de øvrige genreorganisationer, og genreorganisationerne forpligter sig således til kollektivt at håndtere alle henvendelser inden for genreorganisationernes samlede genreområder.

4. Lighedsprincippet, saglighed og gennemsigtighed i forvaltningen

Tempi følger i al organisationens virksomhed de gængse forvaltningsretlige principper,
herunder lighedsprincippet samt principperne om saglighed og gennemsigtighed i forvaltningen.

5. Tempi vil af omverdenen gerne opfattes som:

 • En naturlig samarbejdspartner for hele det danske musik- og kulturliv
 • En dynamisk og innovativ organisation, der arbejder med langsigtede strategier, og som samtidig kan handle impulsivt, når spontane behov og problemstillinger opstår
 • En attraktiv samarbejdspartner, der kan tilbyde faglig viden og netværk inden for folk, world og beslægtede genrer
 • En velfungerende organisation med et sekretariat og en bestyrelse med høj faglighed
 • Viden- og netværkscenter inden for genreområdet “folk, world og beslægtede genrer”.

6. Servicemuligheder

Ansøgninger

 • Støtteordninger ansøges online, hvorefter et fagudvalg udpeget af bestyrelsen vurderer ansøgninger og indstiller til Tempi’s bestyrelse, der træffer endelig beslutning om alle tilskud.
 • Svar på ansøgninger formidles online.
 • Tildelte tilsagn offentliggøres løbende på hjemmesiden.

Henvendelser vedr. samarbejde

 • Tempi indgår gerne i større eller mindre samarbejder med aktører og i projekter, der kan være med til at opfylde de i vedtægterne beskrevne formål, og som samtidig lever op til de i strategien formulerede visioner, målsætninger og fokusområder.
 • Sekretariatet varetager samarbejder og fællesprojekter i overensstemmelse med det vedtagne budget og de rammer, som er udstukket af Tempis bestyrelse.

Rådgivning

 • Tempi tilbyder rådgivning vedr. karriereplanlægning og projektsamarbejder og stiller sig i øvrigt til rådighed i alle sammenhænge, der fremmer organisationens formål og vision, herunder rådgivning om organisationens tilskudsmuligheder.
 • Via hjemmesiden kan der anmodes om et møde med en sekretariatsmedarbejder.

Udenlandske aktører

 • På hjemmesiden findes et link til en engelsk version af hjemmesiden og et menupunkt til udenlandske musikere, bookere og formidlere.
 • På hjemmesiden findes en liste med de spillesteder og festivaler i Danmark, der præsenterer musik inden for organisationens genreområde.
 • På hjemmesiden findes en FAQ, der beskriver hvad Tempi kan hjælpe udenlandske aktører med.

Journalister, forskere mv.

 • Sekretariatet stiller sin viden til rådighed for journalister, forskere, studerende og andre, der har behov for indsigt i genreområdets musik eller kontakt til aktører fra området.

Tempis dataansvar

I Tempi behandler vi personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver hvordan vi behandler personoplysninger og sikrer gennemsigtighed i behandling. 
Gennemgående er, at vi kun benytter personoplysninger til formål, der er relevante eller nødvendige for at fremme Tempis beskrevne mål og formål.
Du kan til enhver tid kontakte os og bede om at få dine persondata slettet fra vores databaser og arkiver. 

Behandling af personoplysninger

Vi benytter og behandler personoplysninger i to situationer:

1. Til udsending af nyhedsbreve

Til udsending af nyhedsbreve har vi en database med email-adresser. Vi registrerer og behandler ingen andre oplysninger end email-adresse i forbindelse med udsending af nyhedsbreve.

Nyhedsbreve har til formål at informere relevante aktører og interessenter om Tempis aktiviteter, arrangementer, projekter, servicetilbud og tilskudvirksomhed.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, ligesom det altid er muligt at afmelde nyhedsbrevene direkte i de enkelte udsendte nyhedsbreve.

2. Til behandling af ansøgninger til Tempi-puljerne

Til behandling af ansøgninger til Tempi-puljerne beder vi om personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre relevante oplysninger om de projekter, der ansøges til. 

Oplysningerne bruges til at sikre en saglig og gennemsigtig behandling af de modtagne ansøgninger og til løbende at forbedre Tempis tilskudvirksomhed. Derudover benyttes kontaktoplysninger til at informere ansøgere og til påkrævede indberetninger til SKAT.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger videregives ikke til tredepart uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Alle persondata opbevares sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Persondata slettes, når de ikke længere lever op til de ovenfor beskrevne formål.

Alle personer med tilknytning til Tempi, der har adgang til persondata, underskriver en databehandleraftale.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Senest opdateret d. 25. maj 2018

Kunne du tænke dig at høre mere?

Er du interesseret i at starte et projekt med os, høre mere om vores genreområde og dets muligheder, eller står du med et helt tredje sprøgsmål? Så tag fat i os!

Scroll to Top