Kunst & Kultur i Balance

Et forandringsinitiativ for kunst- og kulturbranchen

I efteråret 2020 startede KKiB som en reaktion på Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Galla og de efterfølgende vidensbyrd, der kom ud i medierne fra musiklivet sammenholdt med vores egne data om musikbranchens manglende mangfoldighed. 

Projektoverblik:

Hvad går projektet ud på? 
Initiativets kerne er træning og uddannelse i ubevidste biases, privilegier, normer m.m. – gennem online forløb, fysiske workshops samt udgivelser: en Argumentationsguide og en Vidensmanual.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Flere musikere og aktører har deltaget i vores tilbud.

1. Bookerne bliver mere opmærksom på, hvad de booker: større repræsentation på scenen.

2. Argumentationsguiden give værktøjer til at tage en mere saglig diskussion om problematikkerne.

3. Alle Tempis projekter sammensættes med størst mulig diversitet: f.eks. juryen ved DMA, paneldebatter ved NFA, programlægningen ved Resonator, ved ansættelser… og garanteret en masse mere!

Andre grunde til hvorfor dette projekt er vigtigt?
Intersektionalitet er fremtiden!

Besøg også kkib.org

Projektstart: 2020 Hvad er Tempi’s rolle i projektet? Tempi har været med i styregruppen fra starten af initiativet. Fra november 2021 overtog Sofie / Tempi projektledelsen.

Hvem er er involveret? 1. Projektleder og ansatte: Projektledelsen er i 2023 blevet styrket med Nadia fra ROSA. Laia Canals repræsenterer Tempi i  styregruppen.

2. Fonde og andet støtte: 1 million kroner i udlodningsmidler (Folketingets nu tidligere kulturudvalg tildelte os denne).
I opstartsfasen indgik organisationerne som partnere gennem økonomiske bidrag. Koda Kultur og DPA har tidligere støttet initiativet.

3. Andre aktører: Styregruppen består af repræsentanter fra de fire genreorganisationer, Dansk Komponist Forening, Roskilde Festival og Aarhus Filmværksted.

Projektleder:

Sofie Holst Hansen

“Hvis jeg kan forlade musikbranchen en smule bedre, end jeg modtog den, så har jeg gjort mit – derfor er repræsentation og trivsel en stærk drivkraft for mig”

Projektoverblik:

Projektstart:
2020

Hvad er Tempi’s rolle i projektet?
Tempi har været med i styregruppen fra starten af initiativet. Fra november 2021 overtog Sofie / Tempi projektledelsen.

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Projektledelsen er i 2023 blevet styrket med Nadia fra ROSA. Fra Tempi er Malte Sanggaard yderligere er en del af styregruppen.

2. Fonde og andet støtte:
1 million kroner i udlodningsmidler (Folketingets nu tidligere kulturudvalg tildelte os denne). Tidligere har organisationerne lagt økonomien + der har været nogle fondsmidler i starten fra Koda Kultur og DPA.

3. Andre aktører:
Styregruppen består af repræsentanter fra de fire genreorganisationer, Dansk Komponist Forening, Roskilde Festival, Aarhus Filmværksted.

Hvad går projektet ud på?
Initiativets kerneprojekt er træning i ubevidste biases, privilegier, normer m.m. – gennem online forløb og fysiske workshops. Desuden udgiver vi håndgribelige værktøjer (pt. har vi to bag os): Vidensmanual og Argumentationsguide.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Flere musikere og aktører har deltaget i vores tilbud.

1. Bookerne bliver mere opmærksom på, hvad de booker: større repræsentation på scenen.

2. Argumentationsguiden give værktøjer til at tage en mere saglig diskussion om problematikkerne

3. Alle Tempis projekter sammensættes med størst mulig diversitet: f.eks. juryen ved DMA, paneldebatter ved NFA, programlægningen ved Resonator, ved ansættelser m.m.
… og garanteret en masse mere!

Andre grunde til hvorfor dette projekt er vigtigt?
Intersektionalitet er fremtiden!

Besøg også kkib.org

Projektleder:

Sofie Holst Hansen

“Lad os i fælleskab skabe en mere bæredygtig, gennemskuelig og sammenhængende musikbranche på alle niveauer”

Projektleder:

Sofie Holst Hansen

“Hvis jeg kan forlade musikbranchen en smule bedre, end jeg modtog den, så har jeg gjort mit – derfor er repræsentation og trivsel en stærk drivkraft for mig”

Scroll to Top