Kunst & Kultur i Balance

Et forandringsinitiativ for kunst- og kulturbranchen

I efteråret 2020 startede KKiB som en reaktion på Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Galla og de efterfølgende vidensbyrd, der kom ud i medierne fra musiklivet sammenholdt med vores egne data om musikbranchens manglende mangfoldighed. 

Projektoverblik:

Hvad går projektet ud på?
Initiativets kerneprojekt er træning i ubevidste biases, privilegier, normer m.m. – gennem online forløb og fysiske workshops. Desuden udgiver vi håndgribelige værktøjer (pt. har vi to bag os): Vidensmanual og Argumentationsguide.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Flere musikere og aktører har deltaget i vores tilbud.

1. Bookerne bliver mere opmærksom på, hvad de booker: større repræsentation på scenen.

2. Argumentationsguiden give værktøjer til at tage en mere saglig diskussion om problematikkerne

3. Alle Tempis projekter sammensættes med størst mulig diversitet: f.eks. juryen ved DMA, paneldebatter ved NFA, programlægningen ved Resonator, ved ansættelser m.m.
… og garanteret en masse mere!

Andre grunde til hvorfor dette projekt er vigtigt?
Intersektionalitet er fremtiden!

Besøg også kkib.org

Projektstart:
2020

Hvad er Tempi’s rolle i projektet?
Tempi har været med i styregruppen fra starten af initiativet. Fra november 2021 overtog Sofie / Tempi projektledelsen.

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Projektledelsen er i 2023 blevet styrket med Nadia fra ROSA. Fra Tempi er Malte Sanggaard yderligere er en del af styregruppen.

2. Fonde og andet støtte:
1 million kroner i udlodningsmidler (Folketingets nu tidligere kulturudvalg tildelte os denne). Tidligere har organisationerne lagt økonomien + der har været nogle fondsmidler i starten fra Koda Kultur og DPA.

3. Andre aktører:
Styregruppen består af repræsentanter fra de fire genreorganisationer, Dansk Komponist Forening, Roskilde Festival, Aarhus Filmværksted

Projektleder:

Sofie Holst Hansen

“Hvis jeg kan forlade musikbranchen en smule bedre, end jeg modtog den, så har jeg gjort mit – derfor er repræsentation og trivsel en stærk drivkraft for mig”

Projektoverblik:

Projektstart:
2020

Hvad er Tempi’s rolle i projektet?
Tempi har været med i styregruppen fra starten af initiativet. Fra november 2021 overtog Sofie / Tempi projektledelsen.

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Projektledelsen er i 2023 blevet styrket med Nadia fra ROSA. Fra Tempi er Malte Sanggaard yderligere er en del af styregruppen.

2. Fonde og andet støtte:
1 million kroner i udlodningsmidler (Folketingets nu tidligere kulturudvalg tildelte os denne). Tidligere har organisationerne lagt økonomien + der har været nogle fondsmidler i starten fra Koda Kultur og DPA.

3. Andre aktører:
Styregruppen består af repræsentanter fra de fire genreorganisationer, Dansk Komponist Forening, Roskilde Festival, Aarhus Filmværksted.

Hvad går projektet ud på?
Initiativets kerneprojekt er træning i ubevidste biases, privilegier, normer m.m. – gennem online forløb og fysiske workshops. Desuden udgiver vi håndgribelige værktøjer (pt. har vi to bag os): Vidensmanual og Argumentationsguide.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Flere musikere og aktører har deltaget i vores tilbud.

1. Bookerne bliver mere opmærksom på, hvad de booker: større repræsentation på scenen.

2. Argumentationsguiden give værktøjer til at tage en mere saglig diskussion om problematikkerne

3. Alle Tempis projekter sammensættes med størst mulig diversitet: f.eks. juryen ved DMA, paneldebatter ved NFA, programlægningen ved Resonator, ved ansættelser m.m.
… og garanteret en masse mere!

Andre grunde til hvorfor dette projekt er vigtigt?
Intersektionalitet er fremtiden!

Besøg også kkib.org

Projektleder:

Sofie Holst Hansen

“Lad os i fælleskab skabe en mere bæredygtig, gennemskuelig og sammenhængende musikbranche på alle niveauer”

Projektleder:

Sofie Holst Hansen

“Hvis jeg kan forlade musikbranchen en smule bedre, end jeg modtog den, så har jeg gjort mit – derfor er repræsentation og trivsel en stærk drivkraft for mig”

Scroll to Top