Info om OOawards

Hvem kan vinde en OOaward? 

OOawards kan gives til enkeltpersoner, grupper, foreninger, virksomheder eller andre i Danmark, der har gjort sig bemærkede gennem en særlig præstation eller indsats for at fremme og udbrede musik med rødder. Priserne kan gives for musikalske præstationer, såvel som formidlingsindsatser. Priserne kan f.eks. gives for musikudgivelser, liveaktiviteter, sangskrivning, koncertbooking, digital formidling eller frivilligledelse.

Hvem kan nominere? 

Vinderne kåres af en jury, men alle kan nominere kandidater til priserne. Det kræver blot, at man har gode argumenter for, hvorfor en præstation eller indsats fortjener særlig hæder.

Der kan nomineres én kandidat pr. person. Man kan ikke nominere sig selv eller projekter man er involveret i.

Flere personer kan godt nominere den samme kandidat, men det øger ikke chancerne for at vinde en pris. Kommer der flere nomineringer, samles de i en samlet nominering til juryen og på Tempis hjemmeside.

Alle nomineringer screenes af Tempis sekretariat inden offentliggørelse. Det sker alene for at verificere ægtheden af nomineringen.

Fristen for at nominere er d. 24. juni kl. 00:00

Hvad vinder man?

Ud over hæder og eksponering, følges priserne op med præmie, modtagerne kan bruge i deres videre færd. Samtidig med at juryen kårer vinderne, gør de sig også tanker om, hvad man kan give vinderne som tillæg til prisen. Det kan være alt fra hjælp til PR, booking, indspilning, hjemmeside eller indspilningsudstyr. 

Hvem kårer vinderne?

Prismodtagerne kåres af en fagjury bestående 8 personer med forskellige positioner i musiklivet. Juryen er sammensat, så den afspejler et mål om at fremme diversitet og mangfoldighed i musiklivet, så det sikres, at priserne også gør det. Juryen offentliggøres, når nomineringsfristen er overstået. 

Hvorfor har priserne engelske navne?

Fordi priserne også skal bruges til at skabe opmærksomhed i udlandet. Prismodtagerne skal kunne bruge hædringen i deres kommunikation og markedsføring – også når den retter sig mod udenlandske markeder og publikummer.

Kategorier

Der kan nomineres i to kategorier: Music og Access. Juryen kan vælge at kåre en eller flere vindere i hver kategori. 

Music

I kategorien Music kan man nominere musikere, bands, komponister, producere og andre, der skaber musikken.

I kategorien Music vil juryen lægge vægt på:

  • At musikken formidler, fortolker eller bygger videre på musikalske rødder og traditioner. Nære som fjerne.
  • At der er gjort en ekstraordinær indsats for at gøre musikken relevant for publikum og lyttere.
  • At musikken, indspilningen eller udførelsen af den, har en høj kunstnerisk kvalitet.
  • At musikken har aktualitet. For udgivelser gælder, at de ikke må være udgivet før 2018.

Access

I kategorien Access kan man nominere arrangører, bookere, iværksættere, formidlere, spillesteder, festivaler og andre, der giver publikum og brugere adgang og lyst til at dyrke musikkens rødder.

I kategorien Access vil juryen lægge vægt på:

  • At indsatsens i særlig grad gør musikkens rødder relevante for publikum.
  • At indsatsen retter sig mod nye publikummer, lyttere og brugere.
  • At musikken og traditionerne er levende og inkluderende formidlet.
  • At indsatsen har tiltrukket publikum og brugere.

Har du spørgsmål, så skriv til kontakt@tempi.nu

Ved pressehenvendelser kontakt nicola@theempire.dk