Udviklingsintiativ for ny nordisk og traditionel folkemusik

Et ambitiøst 10-årigt program med målet at få udbredt ny nordisk musik

Projektoverblik:

Hvad går projektet ud på?
Genklang er et 10-årigt program, der arbejder med nytænkning af og med nordisk folkemusik. Genklang være med til at styrke kulturøkonomien, udvikle kreative partnerskaber og trække tråde til områder som sundhed, branding, turisme, film og talentudvikling inden for ny nordisk og traditionel folkemusik. Genklang har udgangspunkt i Nordjylland og udvikles primært med nordjyske partnere. Med ambitionen om gradvist at samarbejde og dele erfaringer på nationalt og nordisk niveau.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Projektet ud- og afvikler pilotprojekter, der kan skabe nye muligheder for ny nordisk og traditionel folkemusik – i nye sammenhænge og på måder, der imødekommer nutidige behov, også i andre dele af samfundet end kulturens traditionelle scener.
Vi har sammen med forrygende musikere og partnere udviklet bl.a. Nordic Folk Festival og Nordic Strings Masterclass på Livø, brandingvideoer, Genklang Netværk, hvor man deler nytænkende erfaringer, Folketænketanken, bidraget til Roots’nSync, kreative partnerskaber med erhverv og skole, og det store projekt Fod på Gulv, som du kan læse mere om her.
Alle pilotprojekter bidrager til at synliggørelse værdien af folkemusik og til at tiltrække nye publikumsgrupper og partnere/interessenter. Metoder til jobskabelse er på den måde en tematik i alle projekter.

Andre grunde til hvorfor dette projekt er vigtigt?
Projektet er særligt, fordi Vesthimmerlands Kommune nu har arbejdet med nordisk folkemusik i flere forvaltninger, end måske nogle andre danske kommuner har: Kultur, erhverv, turisme, sundhed, børn og unge, branding.

Besøg også genklang.gg

Projektstart:
2018

Hvad er Tempi’s rolle i projektet?
Tempi er sammen med Kulturskolen Vesthimmerland drivende partner i Genklang.  Tempis direktør bidrager bl.a. med et nationalt og nordisk perspektiv i driftsgruppen og i dialog med Region Nordjylland og kommuner. Alle involverede bidrager med egen tid. Tempi aflønner Gerda som agerer programudvikler og administrator og fundraiser alle projekterne.

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Projektleder: Lykke Søndergaard, musiker og underviser på Kulturskolen Vesthimmerland.
Programudvikler, adm. og fundraiser: Gerda Hempel.
Bogholderi: Dorthe Ryge.

2. Fonde og andet støtte:
Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland, Den Jyske Kunstfond, Statens Kunstfond, Koda Kultur, Augustinusfonden. Samt medfinansierede timer fra alle deltagende partnere.

3. Andre aktører:
En lang række kulturaktører, især nordjyske: Hjørring Musiske Skole, Huset i Hasserisgade, Maskinhallen i Frederikshavn, Alfa i Aars, Syddansk Musikkonservatorium, Kulturmødet, Livø Feriecenter, Vitskøl Kloster, Kimbrerparken i Aars, Nordisk Dans, Korma, Levende Musik i Skolen, Erhverv Vesthimmerland, Destination Himmerland mv.

Projektleder:

Gerda Hempel

“Der er så hårdt brug for at udbrede kunst og kultur til mange flere områder – for at styrke fællesskaber og værdier i et samfund i konstant forandring”

Projektoverblik:

Projektstart:
2018

Hvad er Tempi’s rolle i projektet?
Tempi er sammen med Kulturskolen Vesthimmerland drivende partner i Genklang.  Tempis direktør bidrager bl.a. med et nationalt og nordisk perspektiv i driftsgruppen og i dialog med Region Nordjylland og kommuner. Alle involverede bidrager med egen tid. Tempi aflønner Gerda som agerer programudvikler og administrator og fundraiser alle projekterne.

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Projektleder: Lykke Søndergaard, musiker og underviser på Kulturskolen Vesthimmerland.
Programudvikler, adm. og fundraiser: Gerda Hempel.
Bogholderi: Dorthe Ryge.

2. Fonde og andet støtte:
Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland, Den Jyske Kunstfond, Statens Kunstfond, Koda Kultur, Augustinusfonden. Samt medfinansierede timer fra alle deltagende partnere.

3. Andre aktører:
En lang række kulturaktører, især nordjyske: Hjørring Musiske Skole, Huset i Hasserisgade, Maskinhallen i Frederikshavn, Alfa i Aars, Syddansk Musikkonservatorium, Kulturmødet, Livø Feriecenter, Vitskøl Kloster, Kimbrerparken i Aars, Nordisk Dans, Korma, Levende Musik i Skolen, Erhverv Vesthimmerland, Destination Himmerland mv.

Hvad går projektet ud på?
Genklang er et 10-årigt program, der arbejder med nytænkning af og med nordisk folkemusik. Genklang være med til at styrke kulturøkonomien, udvikle kreative partnerskaber og trække tråde til områder som sundhed, branding, turisme, film og talentudvikling inden for ny nordisk og traditionel folkemusik. Genklang har udgangspunkt i Nordjylland og udvikles primært med nordjyske partnere. Med ambitionen om gradvist at samarbejde og dele erfaringer på nationalt og nordisk niveau.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Projektet ud- og afvikler pilotprojekter, der kan skabe nye muligheder for ny nordisk og traditionel folkemusik – i nye sammenhænge og på måder, der imødekommer nutidige behov, også i andre dele af samfundet end kulturens traditionelle scener.
Vi har sammen med forrygende musikere og partnere udviklet bl.a. Nordic Folk Festival og Nordic Strings Masterclass på Livø, brandingvideoer, Genklang Netværk, hvor man deler nytænkende erfaringer, Folketænketanken, bidraget til Roots’nSync, kreative partnerskaber med erhverv og skole, og det store projekt Fod på Gulv, som du kan læse mere om her.
Alle pilotprojekter bidrager til at synliggørelse værdien af folkemusik og til at tiltrække nye publikumsgrupper og partnere/interessenter. Metoder til jobskabelse er på den måde en tematik i alle projekter.

Andre grunde til hvorfor dette projekt er vigtigt?
Projektet er særligt, fordi Vesthimmerlands Kommune nu har arbejdet med nordisk folkemusik i flere forvaltninger, end måske nogle andre danske kommuner har: Kultur, erhverv, turisme, sundhed, børn og unge, branding.

Besøg også genklang.gg

Projektleder:

Gerda Hempel

“Der er så hårdt brug for at udbrede kunst og kultur til mange flere områder – for at styrke fællesskaber og værdier i et samfund i konstant forandring”

Projektleder:

Gerda Hempel

“Der er så hårdt brug for at udbrede kunst og kultur til mange flere områder – for at styrke fællesskaber og værdier i et samfund i konstant forandring”

Scroll to Top