Folkedans for sårbare

Fod på gulv er det første større metodeprojekt, der afprøver og evaluerer effekten af tilpasset moderne folkedans for hhv. udsatte unge og voksne med sindslidelser. 

Projektoverblik:

Hvad går projektet ud på?
Fod på gulv undersøger, hvad ’tilpasset folkedans’ kan gøre for to grupper:
hhv. udsatte unge og voksne med psykisk sygdom, mennesker med højere grad af isolation og stillesiddende adfærd.
På baggrund af pilotprojektets resultater, videreudvikler og tester 17 erfarne danseinstruktører og folkemusikere metode og rammer, der understøtter målgrupperne bedst muligt. Vi afvikler fire forløb for udsatte unge og fire forløb for voksne.
Forløbet foregår i tæt samarbejde med medarbejdere på skoler og bosteder i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Hvert sted kobles med et fast danseteam, der afvikler dans i 1½ timer i 6 uger i træk. Forskere fra Aalborgs Universitet forsker i effekten for deltagernes mentale og fysiske trivsel, og de videnskabelige artikler offentliggøres i foråret 2024. Vi arbejder målrettet på at forankre projektet som tilbud til mange flere udsatte – og forventer en udvidelse af kulturaktørernes jobmuligheder. Vores mål er derfor også at styrke musikere og danseinstruktørers evne til at agere kompetent ift. udsatte og sårbare via særlige workshops. Projektet udbreder samtidig vores kulturarv til et større publikum på måder, der passer til nutiden.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Fod på gulv indeholder i sig selv 192 honorarer til musikere og danseinstruktører. Lykkes det at forankre projektet, kan vi håbe på mange flere engagementer = job. Den testede metode skal så udbredes til flere via workshops/efteruddannelse. Danse- og musikoplevelsen får forhåbentlig flere af målgrupperne til at opsøge mere folkemusik og -dans.

Andre grunde til hvorfor dette projekt er vigtigt?
Vi hører om lovende resultater for deltagerne. Vi må afvente forskernes analyser af, hvad folkedans helt konkret betyder for de to målgrupper. Det vil være fantastisk at kunne medvirke til at skabe flere fællesskaber for nogle af samfundets mest udsatte. På grund af danseinstruktørers og musikeres enestående evne til at understøtte og løbende tilpasse energi, tempo, dynamik og sværhedsgrad til dem, der vover at sætte fod på gulv.

Besøg også www.fodpaagulv.dk

Projektstart:
FOD PÅ GULV løber fra januar 2022-juni 2024. I efteråret 2019 gennemførte vi et pilotprojekt “Kimbrerbal”. De positive erfaringer blev grundlag for det store forløb.

Hvad er Tempi’s rolle i projektet?
Tempi og Kulturskolen Vesthimmerland er de ansvarlige partnere bag Genklang som projektholder.

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Gerda Hempel er projektleder. Kristine Heebøll og Frederik Pustelnik er medudviklere af koncept og metode, fra arbejdsgruppen i pilotprojekt til det store projekt. Der er i alt 17 skarpe musikere og danseinstruktører, der hver er med til 2 x 6 dansearrangementer. 

2. Fonde og andet støtte:
Fod på gulv er støttet af Kulturaftalen Nordjylland, TrygFonden, Region Nordjylland og Region Syddanmark med i alt 1.871.000 kr. Syddansk Musikkonservatorium, en overlæge, regionsfolk, en forsker og repræsentanter for skoler og tilbud er med i projektets advisory board.

3. Andre aktører:
En super vigtig gruppe er også alle de medarbejdere, der støtter op om projektets praksis og om forskningen. Og som er afgørende for at få skabt tillid fra deltagerne og fødder på gulvet i starten. 

Projektleder:

Gerda Hempel

“Der er så hårdt brug for at udbrede kunst og kultur til mange flere områder – for at styrke fællesskaber og værdier i et samfund i konstant forandring”

Projektoverblik:

Projektstart:
FOD PÅ GULV løber fra januar 2022-juni 2024. I efteråret 2019 gennemførte vi et pilotprojekt “Kimbrerbal”. De positive erfaringer blev grundlag for det store forløb.

Hvad er Tempi’s rolle i projektet?
Tempi og Kulturskolen Vesthimmerland er de ansvarlige partnere bag Genklang som projektholder.

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Gerda Hempel er projektleder. Kristine Heebøll og Frederik Pustelnik er medudviklere af koncept og metode, fra arbejdsgruppen i pilotprojekt til det store projekt. Der er i alt 17 skarpe musikere og danseinstruktører, der hver er med til 2 x 6 dansearrangementer. 

2. Fonde og andet støtte:
Fod på gulv er støttet af Kulturaftalen Nordjylland, TrygFonden, Region Nordjylland og Region Syddanmark med i alt 1.871.000 kr. Syddansk Musikkonservatorium, en overlæge, regionsfolk, en forsker og repræsentanter for skoler og tilbud er med i projektets advisory board.

3. Andre aktører:
En super vigtig gruppe er også alle de medarbejdere, der støtter op om projektets praksis og om forskningen. Og som er afgørende for at få skabt tillid fra deltagerne og fødder på gulvet i starten. 

Hvad går projektet ud på?
Fod på gulv undersøger, hvad ’tilpasset folkedans’ kan gøre for to grupper:
hhv. udsatte unge og voksne med psykisk sygdom, mennesker med højere grad af isolation og stillesiddende adfærd.
På baggrund af pilotprojektets resultater, videreudvikler og tester 17 erfarne danseinstruktører og folkemusikere metode og rammer, der understøtter målgrupperne bedst muligt. Vi afvikler fire forløb for udsatte unge og fire forløb for voksne.
Forløbet foregår i tæt samarbejde med medarbejdere på skoler og bosteder i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Hvert sted kobles med et fast danseteam, der afvikler dans i 1½ timer i 6 uger i træk. Forskere fra Aalborgs Universitet forsker i effekten for deltagernes mentale og fysiske trivsel, og de videnskabelige artikler offentliggøres i foråret 2024. Vi arbejder målrettet på at forankre projektet som tilbud til mange flere udsatte – og forventer en udvidelse af kulturaktørernes jobmuligheder. Vores mål er derfor også at styrke musikere og danseinstruktørers evne til at agere kompetent ift. udsatte og sårbare via særlige workshops. Projektet udbreder samtidig vores kulturarv til et større publikum på måder, der passer til nutiden.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Fod på gulv indeholder i sig selv 192 honorarer til musikere og danseinstruktører. Lykkes det at forankre projektet, kan vi håbe på mange flere engagementer = job. Den testede metode skal så udbredes til flere via workshops/efteruddannelse. Danse- og musikoplevelsen får forhåbentlig flere af målgrupperne til at opsøge mere folkemusik og -dans.

Andre grunde til hvorfor dette projekt er vigtigt?
Vi hører om lovende resultater for deltagerne. Vi må afvente forskernes analyser af, hvad folkedans helt konkret betyder for de to målgrupper. Det vil være fantastisk at kunne medvirke til at skabe flere fællesskaber for nogle af samfundets mest udsatte. På grund af danseinstruktørers og musikeres enestående evne til at understøtte og løbende tilpasse energi, tempo, dynamik og sværhedsgrad til dem, der vover at sætte fod på gulv.

Besøg også www.fodpaagulv.dk

Projektleder:

Gerda Hempel

“Der er så hårdt brug for at udbrede kunst og kultur til mange flere områder – for at styrke fællesskaber og værdier i et samfund i konstant forandring”

Projektleder:

Gerda Hempel

“Der er så hårdt brug for at udbrede kunst og kultur til mange flere områder – for at styrke fællesskaber og værdier i et samfund i konstant forandring”

Scroll to Top