Forbedrede tilskudspuljer i 2019

Fra 2019 har vi lavet en række justeringer af vores puljer. De er lavet med udgangspunkt i erfaringer og resultater fra puljernes første to år. Målet med ændringerne er at gøre puljerne mere brugervenlige og i højere grad understøtte Tempis samlede strategi og formål. 

I det følgende kan du læse om de væsentligste ændringer.

Udviklingspuljen

For at gøre det nemmere at søge udviklingspuljen, har vi fjernet en masse krav og kriterier og gjort det tydeligere, hvad man kan søge tilskud til, og hvad der lægges vægt på i ansøgningerne.

I fremtiden kan puljen derfor udelukkende søges til projektledelse, forretningsudvikling og markedsføring i forbindelse med projekter fra Tempis genreområde.

Udviklingspuljens formål er fra 2019 beskrevet således:

“Udviklingspuljen har til formål at øge positionering og formidling af musik fra Tempi-genrerne og styrke områdets aktører ved at støtte nytænkning og innovation.”

Den Internationale transportpulje bliver til Eksportpuljen

Vi har givet puljen et nyt navn. Det har vi gjort for at gøre det tydeligere, hvad puljens formål er, nemlig “… at øge eksport og dermed eksponering og udbredelse af dansk kvalitetsmusik fra Tempis genreområde i udlandet”.

Puljen er ikke længere begrænset til turnevirksomhed, og kravet til antal koncerter bortfalder. I stedet kan der i fremtiden både søges til koncerter, showcases, festivaljobs, netværksaktiviteter og andet eksportforberedende arbejde.

Puljen kan i fremtiden både søges til transport- og promotionsudgifter. Vi ser det nemlig som en fordel, at der gøres en indsats for at promovere de aktiviteter, vi giver tilskud til.

Puljen kan i fremtiden også søges af agenter, der f.eks. tager på messer, festivaler og laver andre opsøgende i udlandet på vegne af danske artister.

Tilskud fra puljen kan i fremtiden højst være på 80% af de samlede realiserede udgifter.

Puljefrister

Vi arbejder på højtryk for at være klar med de nye puljer i begyndelsen af 2019 og forventer, at der vil være åbent for ansøgninger i begyndelsen af februar.

Puljerne har følgende fire frister i 2019:

4. marts kl. 24:00
3. juni kl. 24:00
2. september kl. 24:00
2. december kl. 24:00

Se de nye puljer her