Til november fejrer vi den store diversitet og mangfoldighed, der præger det danske musikliv for tiden. Det gør vi ved at hædre de projekter, musikere, komponister og andre ildsjæle, der fortolker, formidler og i det hele taget giver nyt liv til musikkens rødder og traditioner. Selve fejringen finder sted til november i København, med mindre du ved… 

DMA Roots er dog meget mere end et event. Gennem nominering og prisoverrækkelser og samarbejde med aktører fra hele landet, har hædringen til formål at sætte fokus på den høje kvalitet og mangfoldighed, roots-genrerne byder på i disse år. 

Danish Music Awards Roots bygger videre på de tidligere DMA’er for folk og world, men er fra 2020 integreret i ét fælles hædringsformat, under navnet Danish Music Awards Roots

Hvad dækker Roots over?

Roots er den samlende betegnelse for det brede og mangfoldige genreområde, der indeholder al den musik og alle de genrer, der på den ene eller anden måde formidler, viderefører eller lader sig inspirere af musikalske traditioner og rødder. Nære såvel som fjerne. Fra polkaer fra Thy-egnen til global bass. Det er der nemlig masser af i Danmark. DMA Roots favner bl.a. alle de musikere, orkestre, projekter og aktører, der tidligere har kunne modtage priser ved DMA folk og DMA world

Kategorier for 2020-2022:

For at skabe kontinuitet, er kategorierne fastlagt for tre år. De kommende tre år, er det altså disse kategorier der vil bliver uddelt priser inden for: 

  1. Årets Danske Rootsudgivelse
  2. Årets Danske Rootstrack 
  3. Årets Danske Rootskomponist
  4. Årets Danske Rootsnavn
  5. Årets Nye Danske Rootsnavn
  6. Årets Danske Rootslivenavn
  7. Traditionsprisen

Informationer om prisfest og offentliggørelse af nomineringer og prismodtagere, vil ske løbende via Tempis kanaler.

Pressekontakt

The Empire – katrine@theempire.dk