DMA Roots – hvem kan være med?

DMA Roots 2022 har åbent for indstillinger. Frem til d. 10 juni kan man indstille relevante projekter, udgivelser og komponister, der derefter kommer i betragtning til en pris under DMA Roots. Men hvad dækker DMA Roots over, hvem kan komme i betragtning og hvordan bliver indstillingerne vurderet af juryen? Alt det kan du læse mere om her.

Hvad dækker “Roots” over?

Roots er den samlende betegnelse for et bredt, musikalsk genreområde bestående af musik og musikalske stilarter, der har det til fælles, at de har en tydelige tilknytning til traditioner og rødder. Danske traditioner såvel som lokale traditioner fra alverdens kulturer og folkeslag. Traditioner der bruges og fornys med bevidsthed om deres oprindelse. Det genreområde Tempi er udpeget af Statens kunstfond til at fremme og udvikle.

Der er mange måder at forstå, definere og bruge rødder og traditioner. Det er ikke afgørende hvilke traditioner man følger eller hvordan man følger dem, men derimod hvordan man bruger dem til at skabe samtidsrelevant musik og musikformidling.

Roots favner bl.a. genrerne folk, world, folkemusik, verdensmusik og en masser andre genrer og stilarter. Det favner også de mange fusioner og crossover-genrer, der opstår som er en naturlig del musikkens udviklingen over tid.

Det primære formål med DMA Roots er at synliggøre den musikalske diversitet, mangfoldighed og kunstneriske rigdom der er indenfor roots-genrerne i Danmark og skabe nye muligheder for områdets aktører.

Hvordan vurderes indstillingerne? 

Når indstillingsperioden er lukket, er det op til en håndplukket jury at afgøre hvilke indstillinger der skal hædres med en DMA-statuette. Juryen er bredt sammensat og består af udøvere, skabere, formidlere, agenter, der alle har en tilknytning til genreområdet.

Juryens opgave er at lytte og vurdere indstillingerne så objektivt og sagligt som muligt ud fra følgende kriterier:  

At den indstillede udgivelse, track, komponist eller projekt:

  1. besidder kunstnerisk kvalitet,
  2. skriver sig ind i samtidens musikalske ånd og udvikling,
  3. har gjort sig særligt bemærket i perioden,
  4. falder inden for genreområdet roots, som beskrevet i Tempis strategi.

Se mere om kategoriernes individuelle krav og regler her. 

Det praktiske

Der kan indstilles albums, udgivelser, komponister, orkestre/bands/solister og traditionsformidlende projekter inden for seks kategorier, som du kan læse mere om her

Hædringen dækker perioden 2. juni 2021 til 1. juni 2022. Kun udgivelser og bedrifter fra den periode kan komme i betragtning til en pris.

Alle kan sende en indstilling, men der modtages kun én indstilling pr. album/track/projekt pr. kategori. Kontakt derfor artisten eller dennes repræsentation, inden du indstiller. 

I musikken, projektet eller indstillingsteksten, skal det være tydeligt for juryen, hvordan den passer ind under paraplyen roots, som beskrevet ovenfor og i Tempis strategi. Hvis det ikke er tydeligt i musikken eller projektet selv, hvordan den passer ind i roots-betegnelsen, anbefaler vi at man uddyber det i indstillingsteksten, så det er tydeligt for juryen.