Data & dokumentation

Her på siden finder du rapporter, cases og andet dokumentationsmateriale. Dette gælder både emner som løbende bliver skabt intern i TEMPI, men hovedsageligt fra det tværgående data- og dokumentationsarbjede genreorganisationerne i mellem.

Projektoverblik:

Hvad går projektet ud på?
De fire genreorganisationer har fået til opgave at bidrage med væsentlige data og viden omkring dansk musikliv. Der ligger et helt overordnet projekt i at finde ud af, hvad vi synes er væsentligt, hvilke metoder vi vil gøre brug af, og hvordan vi vil formidle det. Under denne paraply ligger så alle de enkelte projekter: undersøgelser af udfordringer/muligheder for dansk musikliv, struktureret dataindsamling mhp. at skabe grundlag for fremtidige undersøgelser etc.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Vi skaber et mere kvalificeret debatgrundlag, fordi vi bringer evidens ind i diskussionerne. Derudover bliver vi internt i genreorganisationerne også bedre til at identificere relevante udviklingsprojekter, fordi vi selv bliver klogere på musiklivets problemstillinger gennem vores dataarbejde.

Projektstart:
2021

Hvad er TEMPI’s rolle i projektet?
TEMPI er ligevægtig partner i projektet sammen de tre andre genreorganisationer

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Morten er projektleder på området og indgår forskellige samarbejder på de enkelte projekter hos alle genreorganisationerne.

Projektleder:

Morten Ogstrup

“Der er ganske få åbne og kontinuerligt vedligeholdte datakilder omkring dansk musikliv. Det vil jeg rigtig gerne være med til at ændre.”

Projektoverblik:

Projektstart:
2021

Hvad er Tempi’s rolle i projektet?
Tempi er ligevægtig partner i projektet sammen de tre andre genreorganisationer

Hvem er er involveret?
1. Projektleder og ansatte:
Morten er projektleder på området og indgår forskellige samarbejder på de enkelte projekter, hos alle genreorganisationerne.

Hvad går projektet ud på?
De fire genreorganisationer har fået til opgave at bidrage med væsentlige data og viden omkring dansk musikliv. Der ligger et helt overordnet projekt i at finde ud af, hvad vi synes er væsentligt, hvilke metoder vi vil gøre brug af og hvordan vi vil formidle det. Under denne paraply ligger så alle de enkelte projekter: undersøgelser af udfordringer/muligheder for dansk musikliv, struktureret dataindsamling mhp. at skabe grundlag for fremtidige undersøgelser, etc.

Hvordan aktiverer/hjælper dette projekt forskellige aktører inden for vores genreområde?
Vi skaber et mere kvalificeret debatgrundlag, fordi vi bringer evidens ind i diskussionerne. Derudover bliver vi internt i genreorganisationerne også bedre til at identificere relevante udviklingsprojekter fordi vi selv bliver klogere på musiklivets problemstillinger gennem vores dataarbejde.

Projektleder:

Jakob Kragesand

“Lad os i fælleskab skabe en mere bæredygtig, gennemskuelig og sammenhængende musikbranche på alle niveauer”

Projektleder:

Morten Ogstrup

“Der er ganske få åbne og kontinuerligt vedligeholdte datakilder omkring dansk musikliv. Det vil jeg rigtig gerne være med til at ændre.”

Scroll to Top