2019: Rapporteringsskema vedr. Tempis pulje til udvikling

 • Dette afrapporteringsskema udfyldes når projektet er afsluttet

  OBS.
  Udfyldelse af dette skema er en forudsætning for udbetaling af det bevilgede tilsagn. Oplysningerne er kun til intern brug og bliver ikke offentliggjort. Dit tilskud kan ikke udbetales, før vi har modtaget en fyldestgørende besvarelse af skemaet. Formålet med oplysningerne er indsamling af data til brug for evaluering og forbedringer af Tempis tilskudsaktivitet. • Angiv samme titel som ved din ansøgning
 • Journalnr. kan findes i den svarmail, som du har modtaget af Tempi
 • Afrapportering af projektet

  Kontaktinformationerne offentliggøres ikke men gemmes til intern brug.

 • Hvad gik efter forventningerne? Var der noget, der gik galt? Opnåede I de opstillede succeskriterier?
 • Beskriv mediedækningen af projektet? Hvilke medier har omtalt og anmeldt projektet? Indsæt evt. links.
 • Hvordan skal projektet fremadrettet køre? Er der økonomisk grobund for det? Er der ændringer i projektet i fremtiden?
 • Du har modtaget en regnskabsskabelon sammen med svarbrevet.
  Tilladte filtyper: pdf.
 • Vi skal bruge dine oplysninger til udbetalingen. Når afrapporteringen er godkendt, sendes det videre til vores bogholder, som står for udbetalingen.

  Der kan gå op til et par uger, før tilskuddet er på din konto.  CPR-nr. eller CVR-nr.
  Skal du have udbetalt pengene på din private konto, eller har du en virksomhed med CVR-nr.?