Første webinar d. 3. marts// Dit projekt

Introduktion til forløbet / Intro til opmærksomhedsøkonomi, betalingsvægge, partnerskaber/Konceptualisering og projektbeskrivelse

Andet webinar d. 17. marts// Din udviklingsproces

Kompetencehjul / Fortællinger om mig selv

Tredje webinar d. 7. april // Dine partnerskaber

Fortællingens prismer / Transformation – de fire typer af partnerskaber/Partnerskaber ud fra værdier, fortællinger og tendenser/Partnerskaber som kompas

Fjerde webinar d. 21. april // Ledelse, organisering og læring I

Situering/ Sammenhængen mellem organiseringsform og ledelsesfilosofi / Problemorienteret vs. anerkendende tilgang til ledelse

Femte webinar d. 5. maj // Din forretningsmodel I

En kunstnerisk/kulturel valueproposition i opmærksomhedsøkonomien / Innovation, perspektivnexus og de andre blikke / Business Model Canvas / Partnerskaber som forløsningsmodel – resiliens-analyse / Organiseringen hos brands

Første workshop d. 19. maj i Odense
// Ledelse, organisering og læring II

Meningsskabelse / Læring som social proces / Ledelse i kompleksitet / Modstandsygtighed – Resiliens-analyse

Eksternt oplæg fra Odense By Museer og Besøg på Kulturmaskinen

Sjette webinar d. 2. juni // Projektets proces I

Designtænkning / AI / Institutionel isomorfi

Syvende webinar d. 16. juni // Publikumsudvikling

Begreber / Data og digitale værktøjer / Segmentering  / AB- test / Trefodsmodellen (Netflix) / Konvertering

Ottende webinar d. 11. august // Din forretningsmodel II

Kulturelt entreprenørskab / Schumpeter – direktøren for det hele / Sarasvathy – effektuering /Partnerskabernes tværgående målopfyldelse

Niende webinar d. 25. august // Din og projektets kommunikation

Walmsley, fra 4 P’er til 4 E’er / Barnett Pearce, CMM  / Identitetsøkonomi / Brand og VKI / Under your control – medietendenser for egne og delte medier

Anden workshop d. 8. september i Ålborg
// Dine partnerskaber II

Eksternt oplæg – Trine Bang, Kulturmødet om partnerskaber / partnerskaber gennem økosystemer

Tiende webinar d. 22. september // Evaluering, valuering og fremlæggelse

Kulturel værdi og betydning / Opgørelsesmetoder / Valuering og involvering / Den gode pitch

Tredje workshop d. 12. oktober i Roskilde
// Præsentationer, peer feedback, branchepanel

Projektfremlæggelser / Peer feedback / Branche feedback / Afrunding, evaluering og næste skridt