Tempi. Roots Music of Denmark

Tempi betyder tid. Tid er historie og peger både fremad og bagud – ligesom den musik vi arbejder med.

Roots er den samlende betegnelse for et bredt og mangfoldigt genreområde, der indeholder al den musik og alle de genrer, der på den ene eller anden måde formidler, viderefører eller lader sig inspirere af musikalske traditioner og rødder. Nære såvel som fjerne.