Roots Music of Denmark

Tempi arbejder for at gøre musikkens rødder relevante for publikum.

Roots er den samlende betegnelse for et bredt og mangfoldigt genreområde, der indeholder al den musik og alle de genrer, der på den ene eller anden måde formidler, viderefører eller lader sig inspirere af musikalske traditioner og rødder. Nære såvel som fjerne.

Vi arbejder på en ny lækker hjemmeside! 

Projekter

Støttemuligheder

Andet