Tempi. Roots Music of Denmark

Tempi betyder tid. Tid er historie og peger både fremad og bagud – ligesom musikken fra organisationens genreområde. Tempis formål er at styrke folk, world og beslægtede musikgenrer i Danmark og dansk musik i udlandet igennem rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed, projektvirksomhed og tilskudsvirksomhed.

Roots er den brede, samlende betegnelse for det mangfoldige genreområde, som Tempi dækker.